Privacy beleid

We hechten belang aan uw privacy

Tam Tam Consulting gebruikt uw data zoals beschreven in het privacy beleid hieronder.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tam Tam Consulting NV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens van u; voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een app, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Kinderen

Tam Tam Consulting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tamtamconsulting.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Tam Tam Consulting NV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Tam Tam Consulting NV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren
 • Tam Tam Consulting NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Tam Tam Consulting NV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Afhankelijk van de overeenkomst die met u of uw werkgever gesloten is, varieert deze termijn.

Delen met anderen

Tam Tam Consulting NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tam Tam Consulting NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Tam Tam Consulting NV maakt gebruik van 3 soorten cookies; functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tam Tam Consulting NV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en zijn nodig om u te laten inloggen in uw account. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om een overzicht te behouden van hoe de gebruikers de website bezoeken met als doel een verbetering van onze diensen en online portalen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tamtamconsulting.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien u niet zelf met ons een overeenkomst trof voor onze dienstverlening, maar dit via bijvoorbeeld uw werkgever verliep, dan verzoeken wij u zich tot de verantwoordelijke binnen uw bedrijf te wenden hieromtrent. Tam Tam Consulting NV zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Tam Tam Consulting NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tam Tam Consulting NV heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware en hardware, zoals virusscanners en firewalls.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Vragen over hoe onze expertise uw bedrijf kan bijstaan?

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.
Contact
    Atealaan 34A, 2200 Herentals, Belgium
   BE 0465.967.313
   +32 (0) 14 70 10 70
   info@tamtamconsulting.com
   LinkedIn
Snelle navigatie
INDEPENDENT | ADVISOR | TECHNOLOGY EXPERT