Testimonial Jan De Nul Group

Jan De Nul Group: Groeiend bedrijf, krimpende telecomkosten

Geschreven door Dirk De Nul, Manager Jan De Nul Group

Met zijn aanzienlijke nationale en internationale groei kent baggerbedrijf Jan De Nul Group een groot succes. Maar dit betekent niet dat het bedrijf de fundamenten van de financiële duurzaamheid negeert; kostenbeheersing blijft een prioriteit. Anderzijds heeft de groei van het bedrijf geresulteerd in een verhoogd telecom verbruik en een grotere complexiteit. De werknemers moeten verschillende communicatiemiddelen gebruiken om de continue ontwikkeling te kunnen ondersteunen. Met een praktische aanpak en de juiste externe hulp is Jan De Nul Group in staat geweest een overzicht te bekomen van de telecomkosten en zelfs besparingen te realiseren.

Telecom omgeving

Jan De Nul Group vraagt een breed scala aan telecomfuncties en apparatuur om het bedrijf drijvend te houden. Door de vele internationale projecten van het bedrijf, variërend van de buurlanden tot Dubai, Panama en daarbuiten, is roaming nu één van de grootste telecomkost van het bedrijf. De invoering van mobiele data maakt roaming uiteraard een nog groter aandachtspunt.

Het feit dat het bedrijf niet enkel verschillende sites heeft, maar ook personeel op schepen dat vaak de internationale grenzen kruisen, maakt de telecomomgeving nog complexer. De grote diversiteit van gebruikers, rapportering en het voortdurend moeten monitoren van verschillende kosten betekent dat er nood is aan een overzicht van de verbruikstromen en de juist abonnementen. Tevens moeten de werknemers realiseren dat bij foutief gebruik van de telecomabonnementen en infrastructuur een “bill shock” voor het bedrijf het gevolg kan zijn.

Oplossingen

Jan De Nul kwam tot het besef dat de verantwoordelijkheid voor telecomcontracten niet eindigt na de ondertekening ervan. Deze contracten en de relaties met de operatoren dienen constant gecontroleerd en opgevolgd te worden. In 2007 deed Jan De Nul beroep op de diensten van Tam Tam Consulting, zij tekenden voor een audit om zo meer transparantie te bekomen van de telecomkosten, verbruik stromen en de lopende contracten. De eerste stap was een duidelijk beeld te bekomen van de telecom omgeving en specifieke aanbevelingen op te maken voor besparingen op korte termijn. Jan De Nul en Tam Tam Consulting werden partners door een Telecom Expense Managementcontract af te sluiten.

“Met de hulp van Tam Tam Consulting zijn de resultaten van onze onderhandelingen aanzienlijk verbeterd.”

Elk kwartaal toont Tam Tam Consulting aan Jan De Nul Group aan waar er besparingen mogelijk zijn, waar abonnementen dienen te wijzigen en wat de nieuwe trends zijn op de markt. De contracten worden beheerd, facturen worden gecontroleerd, benchmarks uitgevoerd, contracten vernieuwd onder de juiste voorwaarden, … Bovendien ontvangt de top telecom verbruikers maandelijks een e-mail rapportering met een overzicht van de telecomkosten van de afgelopen maand. Op deze manier kan Jan De Nul voortdurend besparingen realiseren en kunnen buitensporige kosten voorkomen worden.

“Cost awareness on all management levels has led to a 5-15% decrease in costs.”

Geleerde lessen

De ervaringen leerde Jan De Nul Group een aantal belangrijke lessen over het beheren en bewaken van de telecomomgeving. “U kan niet zomaar stilzitten”, zegt Dirk De Nul “U moet uw facturen controleren, uw contracten beheren en constant de markt opvolgen. Ga er niet vanuit dat de juiste abonnementen vandaag ook de juiste zullen zijn binnen een aantal maanden. Dingen veranderen; uw bedrijf verandert, uw behoeften veranderen en de markt verandert. Het advies van extern experts of partners kan u helpen bij het genereren van besparingen. Voor ons heeft cost awareness geleid tot een daling in de kosten van 5-15%. Met de hulp van Tam Tam Consulting zijn de resultaten van onze onderhandelingen aanzienlijk verbeterd.”

Besparingen

  • Audit = 30% besparing
  • Telecom Expense Management (Contract Management, Benchmarking, etc.) : een gemiddelde van 10 tot 15 % besparingen per jaar
  • Het vermijden van facturatiefouten en bijgevolg kosten door middel van tijdige aanpassingen

Jan De Nul Group

In haar wereldwijde operaties, is Jan De Nul Group gespecialiseerd in bagger- en maritieme werken, verdiepings- en havenuitbreidingswerken, landwinning en strandsuppletie, oeverbescherming, haveninfrastructuurwerken en hijs- en bergingswerken.

Jan De Nul Group gaat terug tot 1938. Jan De Nul startte als aannemer van civiele werken. Inspelend op de marktopportuniteiten die zich aanboden, pakte de familie De Nul in 1951 de eerste baggeropdracht aan. Al snel werd het eerste internationale baggerproject binnengehaald. De rest is geschiedenis: in de loop van de jaren groeide Jan De Nul Group uit tot een wereldleider in de bagger.

Copyright © Tam Tam Consulting 

Vragen over hoe onze expertise uw bedrijf kan bijstaan?

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.
Contact
    Atealaan 34A, 2200 Herentals, Belgium
   BE 0465.967.313
   +32 (0) 14 70 10 70
   info@tamtamconsulting.com
   LinkedIn
Snelle navigatie
INDEPENDENT | ADVISOR | TECHNOLOGY EXPERT